Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 08.07.2013
Дата публікації 09.07.2013 19:01:00
Найменування емітента* Хмельницьке публічне акціонерне товариство "Втормет"
Юридична адреса* Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Курчатова,109, 29025
Керівник* Гаврилюк Микола Іванович - Директор. Тел: 0382784362
E-mail* kiseleva@kvvmpu.org.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Засіданням Наглядової ради Хмельницького ПАТ «Втормет» від 08.07.13 р., протокол № 3, прийнято рішення про зміну директора:
Відкликано Директора Крупського Сергія Володимировича, перебував на посаді з 15.05.12 р. до 08.07.13 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями емітента не володіє.
Обрано Директором Гаврилюк Миколу Івановича з 09.07.13 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Основне місце роботи до призначення на посаду ПП «Еко-Лайн», Директор. Акціями емітента не володіє. Особу обрано терміном на один рік.
Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Гаврилюк Микола Іванович