Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 15.05.2012
Дата публікації 25.05.2012 09:46:26
Найменування емітента* Хмельницьке публічне акціонерне товариство "Втормет"
Юридична адреса* Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Курчатова,109, 29025
Керівник* Крупський Сергій Володимирович - Директор. Тел: 0382784362
E-mail* kiseleva@kvvmpu.org.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Засіданням Наглядової ради Хмельницького ПАТ «Втормет» від 14.05.12 р., протокол № 4/1, прийнято рішення про зміну директора:
Відкликано Директора Холод Олексія Вікторовича, перебував на посаді з 27.04.12 р. до 14.05.12р. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Основне місце роботи до призначення на посаду – Хмельницька філія ТОВ «Укрвторкольормет», директор. Акціями емітента не володіє.
Обрано Директором Крупського Сергія Володимировича з 15.05.12 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Основне місце роботи до призначення на посаду –приватний підприємець. Акціями емітента не володіє. Особу обрано терміном на один рік.
Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Крупський Сергій Володимирович