Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 26.04.2012
Дата публікації 28.04.2012 19:01:00
Найменування емітента* Хмельницьке публічне акціонерне товариство "Втормет"
Юридична адреса* Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Курчатова,109, 29025
Керівник* Холод Олексій Вікторович - Директор. Тел: 0382784362
E-mail* kiseleva@kvvmpu.org.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Загальними зборами акціонерів від 26.04.2012 р., протокол № 1/12, прийнято рішення про зміну складу посадових осіб:
Відкликано Голову Наглядової ради Казьміна Євгена Васильовича, акціями емітента не володіє, перебував на посаді з 09.08.10 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Відкликано члена Наглядової ради Крішталя Валерія Володимировича, акціями емітента не володіє, перебував на посаді з 09.08.10 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Відкликано члена Наглядової ради Кириченко Андрія Володимировича, акціями емітента не володіє, перебував на посаді з 09.08.10 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Відкликано члена Наглядової ради Кононенко Олександр Олександрович, акціями емітента не володіє, перебував на посаді з 09.08.10 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Відкликано члена Наглядової ради Шадріна Віктора Валентиновича, акціями емітента не володіє, перебував на посаді з 09.08.10 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Відкликано Голову ревізійної комісії Єремеєву Олену Віталіївну, акціями емітента не володіє, перебувала на посаді з 09.08.10 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Відкликано члена ревізійної комісії Затишну Ірину Петрівну, акціями емітента не володіє, перебувала на посаді з 09.08.10 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Відкликано члена ревізійної комісії Горських Тамару Дмитрівну, акціями емітента не володіє, перебувала на посаді з 09.08.10 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Обрано Голову Наглядової ради Казьміна Євгена Васильовича. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Основне місце роботи до призначення на посаду - ТОВ «Промислова група «Союз», заступник Директора. Акціями емітента не володіє. Особу обрано терміном на три роки.
Обрано члена Наглядової ради Крішталя Валерія Володимировича. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Основне місце роботи до призначення на посаду - ПП «КВВМПУ», Директор. Акціями емітента не володіє. Особу обрано терміном на три роки.
Обрано члена Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю «Ломмарт», місцезнаходження – 99045, м. Севастополь, вул. Рєпіна, 15/3, код за ЄДРПОУ 36867787, яке володіє 49 900 простими іменими акціями емітента. Особу обрано терміном на три роки.
Обрано Головою ревізійної комісії Данилову Ольгу Володимирівну. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Основне місце роботи до призначення на посаду - ПП «КВВМПУ», головний бухгалтер. Акціями емітента не володіє. Особу обрано терміном на три роки.
Обрано члена ревізійної комісії Єремеєву Олену Віталіївну. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Основне місце роботи до призначення на посаду - ТОВ «ПФК «Ілліч-Метал Холдинг», начальник фінансового відділу. Акціями емітента не володіє. Особу обрано терміном на три роки.
Обрано члена ревізійної комісії Горских Тамару Дмитрівну. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Основне місце роботи до призначення на посаду – не працює. Акціями емітента не володіє. Особу обрано терміном на три роки.
Голову Наглядової ради Казьміна Євгена Васильовича обрано зі складу членів наглядової ради за рішенням Наглядової ради від 26.04.12 р.
Голову ревізійної комісії Данилову Ольгу Володимирівну обрано зі складу членів ревізійної комісії за рішенням Ревізійної комісії від 26.04.12 р.
Засіданням Наглядової ради Хмельницького ПАТ «Втормет» від 26.04.12 р., протокол № 4, прийнято рішення про зміну директора:
Відкликано Директора Болотнікова Сергія Петровича, перебував на посаді з 09.08.10 р. до 26.04.12р. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Основне місце роботи до призначення на посаду - ВАТ «Облагропостач», Голова правління. Акціями емітента не володіє.
Обрано Директором Холод Олексія Вікторовича з 27.04.12 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Основне місце роботи до призначення на посаду – Хмельницька філія ТОВ «Укрвторкольормет», директора. Акціями емітента не володіє. Особу обрано терміном на один рік.
Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Холод Олексій Вікторович