Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 22.10.2007
Дата публікації 24.10.2007 19:01:00
Найменування емітента* Хмельницьке закрите акціонерне товариство "Втормет"
Юридична адреса* Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Димитрова,4, 29008
Керівник* Савчук Олександр Васильович - Генеральний директор. Тел: 0382784362
E-mail* vtorm@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
На підставі рішення загальних зборів акціонерів від 22.10.2007р. відбулись зміни у складі посадових осіб товариства:
Звільнено з посади Голову правління Батуринця Валентина Олексійовича (паспорт НА № 397506 виданий Хмельницьким МВ УМВС) володіє часткою акцій 2,2 %. Звільнено в зв'язку з призначенням на посаду директора по виробництву. Перебував на посаді протягом 32 років. Непогашеної судимості не має
Призначено Генеральний директор Савчук Олександр Васильович (паспорт АА № 316740 виданий Вінницьким РВ УМВС) акціями не володіє . Призначено терміном на 5 років . Попереднє місце роботи директор Вінницької філії ТОВ Торговий дім “Міліса”. Непогашеної судимості не має
Призначено Член дирекції головний бухгалтер Щербяк Дмитро Іванович (паспорт НА № 272402 виданий Хмельницьким МУ УМВС) акціями не володіє. Призначено терміном на 5 років . Попереднє місце роботи – фінансовий директор ТОВ Торговий дім “Опус”. Непогашеної судимості не має
Призначено Член дирекції директор по економіці Миронець Юрій Миколайович (паспорт МО № 180936 виданий Комсомольським РВ УМВС) акціями не володіє. Призначено терміном на 5 років . Попереднє місце роботи – фінансовий директор ЗАТ “Вінницявтормет”. Непогашеної судимості не має
Призначено Член дирекції директор з технічних питань і охорони праці Мельник Михайло Федорович (паспорт НА № 480683 виданий Городоцьким РВ УМВС) акціями не володіє. Призначено терміном на 5 років . Попереднє місце роботи – головний механік Городоцького райагробуд. Непогашеної судимості не має

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Савчук Олександр Васильович