Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 09.08.2010
Дата публікації 10.08.2010 19:01:00
Найменування емітента* Хмельницьке закрите акціонерне товариство "Втормет"
Юридична адреса* Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Димитрова,4, 29008
Керівник* Болотніков Сергій Петрович - Директор. Тел: 0382784362
E-mail* vtormet@mitel-ua.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Загальними зборами акціонерів від 09.08.2010 р., протокол № 1/10, прийнято рішення про зміну складу посадових осіб:
відкликано Голову Спостережної ради Кузнецова Олександра Вадимовича, акціями емітента не володіє, перебував на посаді з 29.10.09 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
відкликано члена Спостережної ради Середюка Сергія Івановича, акціями емітента не володіє, перебував на посаді з 29.10.09 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
відкликано члена Спостережної ради Ткачова Юрія Віталійовича, акціями емітента не володіє, перебував на посаді з 29.10.09 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
відкликано Директора по виробництву Батуринця Валентина Олексійовича (паспорт НА 397506, виданий 11.09.97 р. Хмельницьким МВ УМВС України), володіє 2,22% статутного капіталу, перебував на посаді з 29.10.09 р.
відкликано Директора з технічних питань і охорони праці Беньковського В'ячеслава Івановича, акціями емітента не володіє, перебував на посаді з 29.10.09 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
відкликано Члена дирекції Стогріну Ірину Михайлівну (НВ № 390354, виданий 02.12.05 р. Хмельницьким МВ УМВС України), акціями емітента не володіє, перебувала на посаді з 29.01.2010 р.
відкликано Голову ревізійної комісії Захарову Ірину Вікторівну, акціями емітента не володіє, перебувала на посаді з 14.04.06 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
обрано Головою наглядової ради Казьміна Євгена Васильовича. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Основне місце роботи до призначення на посаду - ТОВ «Промислова група «Союз», заступник Директора. Акціями емітента не володіє. Особу обрано терміном на три роки.
обрано члена Наглядової ради Крішталя Валерія Володимировича. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Основне місце роботи до призначення на посаду - ПП «КВВМПУ», Директор. Акціями емітента не володіє. Особу обрано терміном на три роки.
обрано члена Наглядової ради Кириченко Андрія Володимировича. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Основне місце роботи до призначення на посаду - ТОВ «ПФК «Ілліч-Метал Холдинг», Директор. Акціями емітента не володіє. Особу обрано терміном на три роки.
обрано члена Наглядової ради Кононенко Олександр Олександрович. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Основне місце роботи до призначення на посаду - ТОВ «Авламет», Директор. Акціями емітента не володіє. Особу обрано терміном на три роки.
обрано члена Наглядової ради Шадріна Віктора Валентиновича. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Основне місце роботи до призначення на посаду - ТОВ «Промислова група «Союз», начальник служби безпеки. Акціями емітента не володіє. Особу обрано терміном на три роки.
обрано Директором Болотнікова Сергія Петровича. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Основне місце роботи до призначення на посаду - ВАТ «Облагропостач», Голова правління. Акціями емітента не володіє. Особу обрано терміном на один рік.
обрано Головою ревізійної комісії Єремеєву Олену Віталіївну. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Основне місце роботи до призначення на посаду - ПП «КВВМПУ», начальник фін.відділу. Акціями емітента не володіє. Особу обрано терміном на три роки.
Голову Наглядової ради Казьміна Євгена Васильовича обрано зі складу членів наглядової ради за рішенням Наглядової ради від 09.08.10 р.
Голову ревізійної комісії Єремеєву Олену Віталіївну обрано зі складу членів ревізійної комісії за рішенням Ревізійної комісії від 09.08.10 р.
Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Болотніков Сергій Петрович