Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 00193157
Повне найменування емітента: ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВТОРМЕТ"
Дата, на яку складено інформацію: 29.11.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися